Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 809TCT/DNNN về việc xóa nợ thuế theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 809TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 809TCT/DNNN
V/v: Xóa nợ thuế theo TT số 32/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 23/CT-TCKT ngày 05/02/2005 của Công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hóa về việc đề nghị xóa khoản nợ thu sử dụng vốn. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nợ NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan thì:

Đối tượng được xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN bao gồm:

+ Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc đối tượng được giao, bán, chuyển sang Công ty cổ phần, sáp nhập vào DNNN khác;

+ DNNN sản xuất kinh doanh bị lỗ do các nguyên nhân khách quan, không có khả năng thanh toán nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN nếu không thuộc loại phải giải thể, phá sản và các trường hợp quy định tại Điểm 1, Mục IV, phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC.

Căn cứ vào các quy định trên và thực tế phát sinh tại Công ty, nếu Công ty thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ thì liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Lưu: VP (HC); DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 809TCT/DNNN về việc xóa nợ thuế theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255