Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8097/TCT-CS về viết hoá đơn có số dòng hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn một trang do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 8097/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8097/TCT-CS
V/v viết hoá đơn có số dòng hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn một trang

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam

Văn thư ngày 09-04-2010 của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam yêu cầu xác nhận rằng các hoá đơn GTGT có nhiều hơn một trang của công ty là hợp lệ. Sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, Tổng cục Thuế đồng ý cho Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam thực hiện viết hoá đơn có số dòng hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn một trang, cụ thể:

Khi bán hàng hoá, dịch vụ, nếu có số mặt hàng hoặc số loại dịch vụ nhiều hơn số dòng ghi hàng hoá của một số hoá đơn, người bán ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn. Dòng ghi hàng hoá cuối cùng của số hoá đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hoá đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hoá đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hoá đơn này đến hoá đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua, gồm cả chữ ký và con dấu (nếu có) được ghi đầy đủ trên tất cả các hoá đơn trong trường hợp hoá đơn được đóng thành quyển. Trường hợp hoá đơn được in trên giấy liên tục không xé rời thì thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hoá đơn đầu tiên. Chữ ký và con dấu (nếu có) được ghi ở số hoá đơn cuối cùng. Giá thanh toán và các Khoản thuế GTGT, phụ thu nộp cho nhà nước, chiết khấu bán hàng chỉ được ghi trong hoá đơn cuối cùng và gạch chéo (\) trong các hoá đơn còn lại.

Số của hoá đơn được thống kê cho việc báo cáo là số của hoá đơn đầu liên kết với hai chữ số cuối của hoá đơn sau cùng bằng một gạch ngang (-). Ví dụ một hoá đơn ghi liên tiếp từ số AA 001578 đến số AA 001581 sẽ có số là AA 001578-81.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam được biết và thực hiện cho đến khi Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ có hiệu lực; trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin gửi về Tổng cục Thuế để được giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Vụ CS, PC, CĐ KT và KT
- BTC;
-Cục thuế các tỉnh, thành phố;
-Lưư: VT, CS.Đức

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8097/TCT-CS về viết hoá đơn có số dòng hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn một trang do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.483
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123