Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 807/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế và kế toán

Số hiệu: 807/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 807/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Tp Hà Nội

 

Trả lời công văn số 1427 CT/HTr ngày 17/02/2006 của Cục thuế TP Hà Nội v/v chính sách thuế và kế toán. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về chi phí hoa hồng trả cho nhà phân phối:

Khoản hoa hồng trả cho nhà phân phối được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp khi chi trả và bị khống chế theo tỷ lệ quy định. Doanh nghiệp phải lập chứng từ chi theo đúng quy định và xác định thuế thu nhập của các nhà phân phối theo hướng dẫn tại Công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính v/v thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý.

2- Về hạch toán và lập báo cáo tài chính: Việc hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính không thuộc chức năng của Tổng cục Thuế, Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Vụ chế độ kế toán Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội biết và hướng dẫn doanh nghiệp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 807/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế và kế toán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.379
DMCA.com Protection Status