Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8056/UBND-VX về thẩm quyền phê duyệt mức thu viện phí đối với các dự án kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8056/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 25/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8056/UBND-VX
Về thẩm quyền phê duyệt mức thu viện phí đối với các dự án kích cầu thông qua đầu tư của thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Tài chính.

 

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính – Sở Y tế tại Tờ trình số 9018/LS-STC-SYT ngày 18 tháng 9 năm 2008 về thẩm quyền phê duyệt mức thu viện phí đối với các dự án kích cầu thông qua đầu tư của thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận theo đề xuất của Liên Sở Tài chính – Sở Y tế tại Tờ trình nêu trên; giao cho các đơn vị y tế (chủ đầu tư dự án) được quyết định mức thu viện phí đối với các kỹ thuật dịch vụ y tế được đơn vị đầu tư bằng nguồn vốn vay Ngân hàng hoặc vay của Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố, được ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu. Riêng đối với các dự án y tế được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thì thẩm quyền quyết định mức thu viện phí phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ và các văn bản liên quan.

2. Giao Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị y tế thực hiện theo đúng chỉ đạo nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Phòng VX, TCTMDV, THKH;
- Lưu : VT, (VX/P) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8056/UBND-VX về thẩm quyền phê duyệt mức thu viện phí đối với các dự án kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


979
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237