Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 803/TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 803/TCT/CS

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 803 TCT/CS NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ MIỄN THUẾ CHO THIẾT BỊ NHẬP KHẨU PHỤC VỤ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi : Tổng cục Hải quan,

Trả lời công văn số 5781/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan hỏi về việc miễn thuế cho thiết bị nhập khẩu thực hiện dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục thuế có ý kiến như sau :

Tại điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3-4-2001 của Bộ Tài chính có quy định: "Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề quy định tại Danh mục A hoặc dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B và Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP , được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc tạo thành TSCĐ.

Thiết bị, máy móc và phương tiện chuyên dùng nêu trên muốn được hưởng miễn thuế nhập khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho hưởng ưu đãi đầu tư chấp nhận và phải đăng ký với hải quan cửa khẩu để thực hiện".

Tại điểm 4, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng có quy định: "Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp" thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định nêu trên thì cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án được ưu đãi đầu tư có nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thì sẽ được miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cấp sau ngày thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu mà số thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng này phù hợp với danh mục chi tiết hàng hoá ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thì được xét miễn thuế theo quy định nêu trên nếu cơ sở sản xuất kinh doanh có cam kết là phục vụ cho dự án.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng cục Hải quan biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 803/TCT/CS ngày 20/02/2002 của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế cho thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!