Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 80/BXD-QLN về việc cấp chứng chỉ định giá bất động sản, chứng chỉ môi giới bất động sản theo Nghị định 153/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 80/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 80/BXD-QLN
V/v. Cấp chứng chỉ định giá BĐS, chứng chỉ môi giới BĐS theo NĐ 153/2007/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1168/SXD-QLN ngày 25/8/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc triển khai công tác cấp chứng chỉ định giá bất động sản, chứng chỉ môi giới bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản thì những nội dung trong dự thảo Quyết định về việc cấp chứng chỉ định giá bất động sản, chứng chỉ môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng của UBND thành phố Hải Phòng là phù hợp với các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.

2. Tuy nhiên, để Dự thảo Quyết định được hoàn chỉnh, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở bổ sung thêm một số nội dung sau:

2.1. Bổ sung chức năng thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản thuộc lĩnh vực phụ trách của Quý Sở trong các trường hợp được quy định tại Điều 20 Nghị định 153/2007/NĐ-CP;

2.2. Về chứng chỉ môi giới bất động sản, mẫu chứng chỉ định giá bất động sản thì Sở Xây dựng là cơ quan tổ chức in ấn, phát hành chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục 4 và 5 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Về kích thước chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản đề nghị áp dụng thống nhất theo kích thước mỗi trang 85mm x 125mm.

3. Về việc quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí cấp chứng chỉ định giá bất động sản, chứng chỉ môi giới bất động sản thì thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng góp ý cho Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đề nghị Quý Sở nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 80/BXD-QLN về việc cấp chứng chỉ định giá bất động sản, chứng chỉ môi giới bất động sản theo Nghị định 153/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.741
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49