Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7998/TCHQ-KTTT giá tính thuế đối với hàng tiêu dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7998/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 30/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 7998/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế đối với hàng tiêu dùng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc đảm bảo ổn định cho thị trường từ này đến cuối năm nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn nữa giá tính thuế nhập khẩu đối với tất cả các mặt hàng tiêu dùng và kiềm chế nhập siêu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Kiểm tra, rà soát ban hành bổ sung ngay danh mục mặt hàng trọng điểm đối với các mặt hàng tiêu dùng có thuế suất cao, có khả năng gian lận thương mại và dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều tại địa phương trong những tháng cuối năm nhưng chưa được quy định trong danh mục mặt hàng quản lý rủi ro, mặt hàng trọng điểm đã ban hành trước đó; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra công tác quản lý giá tại địa bàn do đơn vị quản lý nhằm góp phần chống gian lận thương mại, thất thu thuế.

2. Tổ chức thu thập các thông tin về giá đối với tất cả các mặt hàng tiêu dùng trước đó có độ tin cậy cao trên hệ thống GTT22 kết hợp với thu thập thông tin nguồn khác theo từng chủng loại để xây dựng mức giá kèm theo danh mục trọng điểm làm cơ sở để tổ chức kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn và xác định trị giá ngay tại khâu thông quan hàng hóa theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

3. Trên cơ sở danh mục mặt hàng trọng điểm và mức giá kèm theo, căn cứ quy định tại phần III Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, thực hiện kiểm tra trị giá tại khâu thông quan đối với tất cả các mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu theo từng chủng loại phù hợp; Cụ thể:

- So sánh, đối chiếu trị giá khai báo của từng loại mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu với cơ sở dữ liệu giá để xác định các lô hàng nghi vấn về mức giá theo quy định tại tiết b.3, điểm b khoản 3 mục I phần III Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính;

- Tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo đối với các loại mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu có nghi vấn về mức giá.

- Xác định trị giá sau tham vấn theo đúng trình tự, nguyên tắc, các phương pháp xác định trị giá trên cơ sở dữ liệu giá có sẵn, thu đủ thuế theo quy định nhằm hạn chế hiện tượng gian lận thương mại qua giá.

4. Xác định dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báo, cập nhật kết quả tham vấn, kết quả xác định trị giá ngay sau khi thực hiện vào chương trình GTT22 để các Cục Hải quan thực hiện thống nhất.

5. Để đảm bảo thực hiện quy định tại tiết b.2.1 điểm b khoản 3 mục I phần III Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi thông báo cho người khai hải quan biết cơ sở nghi vấn trị giá khai báo và trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định (mẫu 1 - quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1636/TCHQ-QĐ ngày 17/8/2009 của Tổng cục Hải quan), thì yêu cầu đại diện doanh nghiệp ghi rõ ý kiến vào mẫu 1.

6. Tổ chức thực hiện:

Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện điểm 1, điểm 2 công văn này và báo cáo cụ thể từng chủng loại mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu đưa vào danh mục mặt hàng trọng điểm và mức giá xây dựng, kèm theo về Tổng cục trước ngày 10/01/2010; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện điểm 3 công văn này theo quy định tại công văn 4080/TCHQ-KTTT ngày 25/8/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Vụ Chính sách  thuế (BTC);
- Cục KTSTQ (để phối hợp);
- Cục ĐTCBL (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7998/TCHQ-KTTT giá tính thuế đối với hàng tiêu dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.828

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35