Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 795/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Số hiệu: 795/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 02/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 795/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: 

- Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc
- Công ty sản xuất lụa tơ tằm Bảo Lộc
(Lộc Tiến, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/07/TT-VK ngày 22/01/2007 của Công ty Sản xuất Lụa Tơ tằm Bảo Lộc về việc xin mở tờ khai nhập khẩu loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu trong thời gian chờ hoàn tất hồ sơ thanh khoản do vướng mắc về chứng từ thanh toán. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống KT559 tại Tổng cục Hải quan ngày 01/02/2007 thì Công ty Sản xuất Lụa tờ tằm Bảo Lộc đang có nợ thuế cưỡng chế và nợ quá hạn của 117 tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu (trong đó có 87 tờ khai đang nợ thuế cưỡng chế quá hạn 90 ngày của các năm 2003, 2005, 2006) tại Chi cục HQ Đà Lạt (Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc).

Theo trình bày của Công ty thì trong năm 2004-2005 doanh nghiệp có nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu. Sau khi nhập khẩu Công ty đã tiến hành đưa nguyên liệu vào sản xuất hàng xuất khẩu và đã xuất hết số sản phẩm này, nhưng doanh nghiệp chưa hoàn tất được hồ sơ thanh khoản để nộp cho cơ quan Hải quan do vướng mắc về chứng từ thanh toán. Tuy nhiên, theo số liệu trên hệ thống KT559 hiện nay doanh nghiệp vẫn còn nợ đọng thuế từ năm 2003 đến nay.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc kiểm tra và có báo cáo cụ thể về việc tồn đọng thuế từ năm 2003 đến nay của Công ty Sản xuất Lụa tơ tằm Bảo Lộc.

Trước mắt, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho công nhân, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc căn cứ Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ xem xét cho Công ty sản xuất Lụa tơ tằm Bảo Lộc được làm thủ tục hàng hóa XNK đến ngày 31/03/2007 với điều kiện hàng hóa phải đủ điều kiện XNK và phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng hoặc phải có bảo lãnh của Ngân hàng về số tiền thuế phải nộp; Trong khoảng thời gian cho phép trên, Công ty phải hoàn tất hồ sơ thanh khoản để Cục Hải quan Đắc Lắc hoàn thành việc thanh khoản đúng thời hạn (đến ngày 31/03/2007).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc, Công ty sản xuất Lụa tơ tằm Bảo Lộc biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 795/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93