Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7906TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7906 TC/TCT
V/v Tỷ lệ nộp NSNN từ khai thác khí

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu
- Tổng công ty dầu khí Việt Nam

 

Căn cứ Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí;

Căn cứ quy định tại Hợp đồng phân chia sản phẩm ký ngày 6 tháng 10 năm 1992 giữa Tổng công ty dầu khí Việt Nam với Misubishi Oil Company Limited với lô 15.2 ngoài khơi Việt Nam;

Căn cứ dự kiến sản lượng khí thực khai thác và số ngày khai thác khí trong năm 2004 của lô 15.2 nêu tại công văn số 2121 CT/LD ngày 28 tháng 5 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu.

Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp tính trên doanh thu đối với sản lượng khí tiêu thụ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 là 32,50%.

Việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2001 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7906 TC/TCT ngày 16/07/2004 của Bộ Tài chính về việc tỷ lệ nộp NSNN từ khai thác khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!