Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7904/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT 2018 thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động

Số hiệu: 7904/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 21/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7904/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT
V/v: Triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự đng không dừng trên các tuyến đường do địa phương quản lý.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc TW;
- Các S
Giao thông vận tải.

Thực hiện Thông báo số 559/TB-BGTVT ngày 30/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải (BGTVT) về việc kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án thu phí tự động không đừng. Trên cơ sở các văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/02/2018 và văn bản số 3157/CQLXD-ĐB2 ngày 13/11/2018 của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Giao thông vận tải hiện đang quản lý các tuyến đường địa phương có đặt các trạm thu phí để hoàn vốn cho dự án thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dùng theo các văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/02/2018;

2. Về thiết kế trạm thu phí

- Cổng trạm, giá long môn thu phí: Để tránh lãng phí chi phí đầu tư xây dựng khi triển khai thu phí tự động không dừng theo các giai đoạn (có barie, không barie và đa làn tự do), việc thiết kế cổng trm và giá long môn thu phí có thể tham khảo mẫu thiết kế cho các trạm thu phí trên QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên đã được Bộ GTVT ban hành tại Quyết định số 1310/QĐ-BGTVT ngày 14/4/2015. Lưu ý điều chỉnh số lượng các làn thu phí phù hợp với lưu lượng xe qua trạm; điều chỉnh số lượng làn ETC phù hợp với lộ trình triển khai thu phí tự động không dừng; tính toán lại kích thước c thanh dàn của giá long môn phù hợp với điều kiện khu vực…;

- Thiết bị thu phí một dừng: căn cứ lộ hình triển khai thu phí tự động không dừng do UBND các tnh ban hành theo đề nghị ca Bộ GTVT tại văn bản số 5729/BGTVT-KHCN ngày 31/5/2018 để triển khai thiết kế và lắp đặt;

- Thiết bị thu phí không dừng: Căn cứ quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thiết kế và lắp đặt;

Đề nghị Ủy ban Nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Giao thông vận tải sớm triển khai thực hiện đảm bo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 và Chỉ thị s 06/CT-TTg ngày 27/02/2018./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- T
ng cục trưng (để b/c);
- Các Vụ
: KHĐT, TC, PC-TTr;
- Cục QLXD ĐB;
- Lưu: VT, KHCN, MT&HTQT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Thắng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7904/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 21/11/2018 về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường do địa phương quản lý do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


799

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!