Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27945 văn bản

1

Chỉ thị 06/CT-TTg về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 Trước những khó khăn, thách thức lớn của năm 2020, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng trên nhiều mặt

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

2

Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/CT-TTg,Chỉ thị 06 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-TTg

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

3

Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2019 về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/CT-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG, CỦNG CỐ VỮNG CHẮC HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” ban hành kèm theo

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

4

Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2018 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018 CHỈ THỊ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG Ngày 27 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

5

Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2017 về chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/CT-TTg,Chỉ thị 06 2017,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý tổ chức lễ hội ,Chỉ đạo quản lý tổ chức lễ hội,Tổ chức lễ hội,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-TTg

Ban hành: 20/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

6

Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2016 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Thủ tướng chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011

Ban hành: 16/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

7

Chỉ thị 06/CT-TTg tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/CT-TTg,Chỉ thị 06 2015,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ ngân sách nhà nước,Điều hành nhiệm vụ tài chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 21/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

8

Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2014 về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/CT-TTg,Chỉ thị 06 2014,Thủ tướng Chính phủ,Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/CT-TTg

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

9

Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/CT-TTg,Chỉ thị 06 2012,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống thiên tai lụt bão,Tìm kiếm cứu nạn THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm

Ban hành: 23/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2012

10

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Tỉnh Điện Biên,Tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật tỉnh Điện Biên,Nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật Điện Biên,Nâng cao chất lượng hoàn thiện hệ thống pháp luật Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2021

11

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Tỉnh Kiên Giang,Chấn chỉnh hoạt động khoáng sản tỉnh Kiên Giang,Koạt động khoáng sản trái phép tỉnh Kiên Giang,Chấn chỉnh hoạt động khoáng sản trái phép tỉnh Kiên Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

12

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật do tỉnh Quảng Ninh ban hành

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản pháp luật Quảng Ninh,Hoàn thiện hệ thống pháp luật tỉnh Quảng Ninh,Tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

13

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Đồng Tháp, ngày 29 tháng 7 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

14

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Tỉnh Trà Vinh,Phòng chống dịch bệnh COVID19 tỉnh Trà Vinh,Biện pháp phòng chống dịch Covid19 tỉnh Trà Vinh,Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid19 tỉnh Trà Vinh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

15

Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường trách nhiệm hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

06/CT-VKSTC,Chỉ thị 06 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra hình sự,Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong truy tố hình sự,Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

16

Chỉ thị 06-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

06-CT/TW,Chỉ thị 06-CT 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với xây dựng gia đình,Sự lãnh đạo của Đảng với công tác xây dựng gia đình,Công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

17

Chỉ thị 06/CT-BGTVT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

06/CT-BGTVT,Chỉ thị 06 2021,Bộ Giao thông vận tải,Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công,Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công,Đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

18

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng,Thực hiện phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng,Tăng cường công tác cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

19

Chì thị 06/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bình Định

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Tỉnh Bình Định,Giải pháp phòng chống Viêm da nổi cục tỉnh Bình Định,Phòng chống Viêm da nổi cục trên trâu bò tỉnh Bình Định,Kiểm soát bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò tỉnh Bình Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

20

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Thành phố Cần Thơ,Tăng cường quản lý tài sản công tại các cơ quan Cần Thơ,Công tác quản lý tài sản công tại các tổ chức Cần Thơ,Quản lý sử dụng tài sản công tại các đơn vị Cần Thơ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.210