Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 79/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm bã điều do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 79/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm bã điều

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV Phúc Dung

Trả lời công văn số 05/Cty ngày 22/10/2009 của Công ty TNHH TM-DV Phúc Dung về thuế suất thuế GTGT mặt hàng bã điều, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do tại công văn số 03/Cty ngày 01/7/2009, Công ty không trình bày rõ tính chất và công dụng của mặt hàng bã điều nên Tổng cục Thuế đã có công văn số 3715/TCT-CS ngày 11/9/2009 hướng dẫn: "mặt hàng bã điều được dùng để làm thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%".

Nay theo trình bày của Công ty về công dụng của mặt hàng bã điều thì bã điều thì bã điều không được dùng làm thức ăn cho gia súc, Tổng cục Thuế hướng dẫn lại mức thuế suất thuế GTGT của mặt hàng bã điều như sau: căn cứ theo hướng dẫn Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, mặt hàng bã điều áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Trường hợp Công ty đã xuất hóa đơn GTGT theo mức suất thuế GTGT là 5% thì thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo hướng dẫn tại điểm 2.9, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Công văn này thay thế công văn số 3715/TCT-CS ngày 11/9/2009 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Bình Dương; Bình Phước;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 79/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm bã điều do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340
DMCA.com Protection Status

IP: 54.224.166.141