Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 789 TCT/PCCS ngày 22/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hoá đơn khi bán thẻ viễn thông

Số hiệu: 789TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 789 TCT/PCCS
V/v hoá đơn khi bán thẻ viễn thông

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 275 CT/TT-HT ngày 02 tháng 03 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc lập hoá đơn khi bán thẻ viễn thông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì các loại thẻ in sẵn mệnh giá như thẻ điện thoại, thẻ Internet... là một loại hoá đơn. Do vậy, Bưu điện tỉnh Đồng Nai khi bán các loại thẻ viễn thông nêu trên không được lập và giao hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng. Cục thuế có trách nhiệm theo dõi, quản lý các loại thẻ này, yêu cầu Bưu điện tỉnh Đồng Nai và các đơn vị có hoạt động kinh doanh các loại thẻ viễn thông thực hiện đúng quy định về chế độ hoá đơn, chứng từ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 789 TCT/PCCS ngày 22/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hoá đơn khi bán thẻ viễn thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.998
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33