Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7855/BTC-TCHQ về việc ân hạn nộp thuế trong thời gian chờ xử lý khiếu nại đối với việc truy thu thuế mặt hàng dịch truyền do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7855/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 7855/BTC-TCHQ
V/v ân hạn thuế    

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam;
(138 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 117/TDMP ngày 02/06/2008 của Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam về việc xin ân hạn nộp thuế trong thời gian chờ xử lý khiếu nại đối với việc truy thu thuế mặt hàng dịch truyền, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam, Cục Hải quan Bình Định có quyết định truy thu số 252/QĐ-HQBĐ ngày 11/06/2007 đối với mặt hàng dịch truyền (số tiền: 2.007.085.000 đồng) và xử phạt vi phạm hành chính tại quyết định số 252/QĐ-HQBĐ ngày 09/06/2007 (số tiền: 890.820.000 đồng), Công ty không đồng ý và khiếu nại. Trong thời gian chờ quyết định xử lý của Bộ Tài chính về số tiền thuế và số tiền xử phạt trên, Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế với điều kiện:

- Ngoài số tiền thuế truy thu: 2.007.085.000 đồng (theo quyết định số 252/QĐ-HQBĐ ngày 11/06/2007) và nợ tiền phạt vi phạm: 890.820.000 đồng (theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XPHC ngày 29/06/2007) tại Cục Hải quan Bình Định, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện hướng dẫn tại mục VII Phần A - Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 và điểm 2.1, phần A - Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

- Công ty phải có cam kết chấp hành ngay khi có quyết định xử lý cuối cùng của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế truy thu và phạt vi phạm nêu trên. Nếu vi phạm cam kết thì doanh nghiệp không được ân hạn thuế và sẽ bị áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu VT, TCHQ (3b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7855/BTC-TCHQ về việc ân hạn nộp thuế trong thời gian chờ xử lý khiếu nại đối với việc truy thu thuế mặt hàng dịch truyền do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113