Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 777/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tài sản cố định phục vụ người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 777/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 777/TCT- CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Cục thuế tỉnh Long An

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5836/CT-KK&KTT ngày 24/12/2007 của Cục thuế tỉnh Long An và công văn số 13/12.07 ngày 13/12/2007 của Công ty TNHH Điện cơ TECO (Việt Nam) về khấu trừ thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng TSCĐ phục vụ người lao động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng TSCĐ phục vụ người lao động, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3115/TCT-CS ngày 6/8/2007 hướng dẫn: “...trường hợp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đầu tư xây dựng tài sản như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, bể nước... phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh và các tài sản này được tính vào tài sản cố định của doanh nghiệp thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng các tài sản này được kê khai, khấu trừ.

Trường hợp trước ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đã thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng tài sản cố định phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh thì không điều chỉnh lại.''

Theo đó, trường hợp các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT đã thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng nhà ăn ca và nhà ở phục vụ người lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh thì đề nghị Cục thuế không đặt vấn đề điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Điện cơ TECO
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 777/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tài sản cố định phục vụ người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116