Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 776/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 776/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 776/TCT-PCCS
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

 

Trả lời công văn số 179/CT-THDT ngày 13/2/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 1 Mục III phần D thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Việc xét miễn thuế, giảm thuế được tiến hành hàng năm sau khi cơ sở kinh doanh đã có báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Tại Điểm I Mục II phần D Thông tư số 18/2002/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Đối với trường hợp được miễn thuế, giảm thuế theo Điểm 1, 2, 4 Mục I phần D, cơ sở kinh doanh chỉ cần làm công văn đề nghị miễn thuế, giảm thuế (trong đó nêu rõ lý do miễn thuế, giảm thuế) gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế thông báo cho cơ sở kinh doanh biết có đủ Điều kiện được miễn thuế, giảm thuế hàng năm”

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp đã có công văn đề nghị miễn, giảm thuế và cơ quan thuế đã có văn bản thông báo cho cơ sở biết có đủ Điều kiện được miễn, giảm thuế thì hàng năm cơ sở kinh doanh không phải lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế cho cơ quan thuế mà tự xác định số thuế miễn, giảm và ghi rõ số thuế được miễn, giảm trong báo cáo quyết toán thuế gửi cho Cục thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai. Cơ quan thuế khi kiểm tra quyết toán thuế hoặc thực hiện thanh tra tại doanh nghiệp phát hiện có sai sót sẽ truy thu số thuế kê khai thiếu và xử phạt doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Về thời gian gửi công văn xin miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày 31/12/2003, Tổng cục thuế đã có công văn số 2662/TCT-PCCS ngày 8/8/2005 về việc chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Bản photo đính kèm).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 776/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209