Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 776/TCT-HT về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 776/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 776/TCT-HT
V/v Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10/GVN-TCKT.PT ngày 9/01/2008 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1b mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: “...Đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, đối tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu...”.

Tại điểm .1b mục I phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: “...Đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp, hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, đối tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài hoặc doanh nghiệp được uỷ thác xuất khẩu”.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp năm 2007 Tổng công ty Giấy Việt Nam đã uỷ thác cho Chi nhánh Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu giấy cho Công ty TNHH văn phòng phẩm Sunrise Trung Quốc thuộc khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì Tổng công ty Giấy Việt Nam thuộc đối tượng kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với số giấy xuất khẩu.

Trường hợp Tổng công ty Giấy Việt Nam đã xuất hoá đơn GTGT đối với giấy xuất khẩu qua Chi nhánh với thuế suất 10% và đã kê khai nộp thuế tại Phú Thọ thì số thuế Tổng công ty đã kê khai, đã nộp được khấu trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và hướng dẫn Tổng công ty Giấy Việt Nam thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 776/TCT-HT về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255