Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 773/TCT-CS giải đáp vướng mắc về hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 773/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 773/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 642/CT-THNVDT ngày 29/01/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc trước bạ xe chuyên dùng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2c, Mục I, Phần I, Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ:

“Ô tô là tất cả các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ có từ 4 bánh trở lên, kể cả: rơ moóc và sơ mi rơ moóc; xe tải chở cần cẩu; xe chở bê tông; xe chở xăng dầu; xe gắn các thiết bị ra đa, máy đo tần số, thiết bị truyền hình; khung hoặc tổng thành máy ô tô thay thế phải đăng ký lại quyền sở hữu tài sản. Trừ các máy, thiết bị không phải là phương tiện vận tải, như: xe lu, cần cẩu (kể cả xe cần cẩu tự hành chỉ chuyên dùng để cẩu), máy xúc, máy ủi, xe máy nông lâm nghiệp (máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa, máy kéo...), xe  tăng, xe xích, xe bọc thép và các máy, các thiết bị khác không phải là phương tiện vận tải.”. 

Tại Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ.

Tại Điều 8, Thông tư số 24/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ quy định:

“Chứng từ nộp hoặc miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thì mỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp xe nâng là xe máy chuyên dùng, không phải là phương tiện vận tải tham gia giao thông do đó thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ, thì trên tờ khai lệ phí trước bạ cơ quan thuế xác nhận chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ, đây cũng là chứng từ miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2009/TT-BGTVT nêu trên của Bộ Giao thông Vận tải.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và phối hợp với Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh để cùng có hướng dẫn cụ thể theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế Tổng cục Thuế;
- Sở Giao thông công chính TP Hồ Chí Mính (để biết);
- Lưu: VT, CS (3b). Hưng

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 773/TCT-CS giải đáp vướng mắc về hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.200
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155