Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 767/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Số hiệu: 767/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 767/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi miễn giảm thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 115/CT-QD2 ngày 24/1/2006 của Cục thuế thành phố Hải phòng hỏi về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại Điểm 2 công văn số 8842/BTC-TCT ngày 13/7/2005 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được miễn giảm thuế TNDN trong vòng 05 năm kể từ năm đầu tiên được miễn giảm thuế mà thời gian được hưởng ưu đãi năm đầu dưới 06 tháng nay đăng ký lại thời gian bắt đầu miễn, giảm vào năm sau thì cơ sở sản xuất kinh doanh xác định số thuế phải nộp đã được miễn giảm trước đó để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải phòng năm đầu tiên là năm 2000 được miễn, giảm thuế TNDN dưới 06 tháng thì Công ty được đăng ký lại thời gian bắt đầu miễn, giảm thuế TNDN từ năm 2001.

2) Tại Điểm 2 Mục I phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật khuyến khích đầu tư trong nước có quy định: “Thuế suất 25% đối với dự án đầu tư vào ngành, nghề quy định tại Danh Mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu Công ty hạch toán được riêng thu nhập của ngành nghề theo danh Mục A được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 25%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 767/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.506
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.21.186