Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 761/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động của Tài chính quốc tế (IFC) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 761/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 761/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hoạt động của IFC.

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được văn thư đề ngày 28/11/2007 của Đại diện thường trú Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) (Đại diện thường trú) về chính sách thuế đối với hoạt động của IFC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về sử dụng chứng từ cho các khoản phí thu từ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

Tại điểm 1.6 mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn hướng dẫn:

Đối tượng sử dụng hoá đơn:

a- Đối với hoá đơn GTGT gồm:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Tổ chức, cá nhân làm đại lý bán đúng giá hàng hoá chịu thuế GTGT áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, Đại diện thường trú là đối tượng miễn trừ ngoại giao nên không thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn GTGT. Do đó, đối với các khoản phí mà Đại diện thường trú thu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng Hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công ty tài chính quốc tế về việc thành lập cơ quan thường trú tại Việt Nam, Đại diện thường trú sử dụng chứng từ thu tiền, trên chứng từ ghi rõ nội dung thu.

2. Về hoàn thuế GTGT

Đại diện thường trú là đối tượng được hưởng miễn trừ ngoại giao và được hoàn thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, đề nghị Cục thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện hoàn thuế GTGT cho Đại diện thường trú theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Đại diện thường trú Tổ chức Tài chính quốc tế (Tầng 3, 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP Hồ Chí Minh)
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 761/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động của Tài chính quốc tế (IFC) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14