Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7446/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý nợ thuế

Số hiệu: 7446/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7446/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Lê Hào
(46 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội)

  

Trả lời công văn số 06106/CV-TCHC ngày 11/12/2006 của Công ty TNHH Lê Hào, mã số thuế 0101054925 về việc ân hạn thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được công văn của Công ty, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội báo cáo nguyên nhân dẫn tới việc không được hưởng thời gian ân hạn của Công ty là do lỗi truyền nhận thông tin giữa Cục và Chi cục. Tổng cục Hải quan thành thật xin lỗi Công ty về việc này.

Hiện nay Cục Hải quan Hà Nội đã hiệu chỉnh số liệu trên hệ thống quản lý rủi ro. Đến ngày 26/12/2006 Công ty TNHH Lê Hào, mã số thuế 0101054925 thuộc diện chấp hành tốt pháp luật Hải quan và không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp, nên theo quy định tại điểm 2.2 mục III Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, công ty được thực hiện thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Lê Hào được biết./.

  

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7446/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192