Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7442/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 7442/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 27/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7442/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan hải phòng
- Nhà máy đóng tàu sông cấm  (47 chi lăng - hồng bàng - hải phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7230/HQHP-PNV ngày 4/12/2006 của Cục Hải quan Hải Phòng, công văn số 239/CV ngày 5/12/2006 của Nhà máy đóng tàu Sông Cấm về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với các lô hàng nhập khẩu vật tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2.1.1, Mục III, Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa theo hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu phải kéo dài; Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc kéo dài thời hạn giao tàu và tình hình sản xuất thực tế tại doanh nghiệp, nếu đúng theo đề nghị của Nhà máy đóng tàu Sông Cấm thì đồng ý áp dụng thời gian nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho việc đóng tàu mới xuất khẩu đối với các tờ khai theo danh sách đề nghị của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn số 7230/HQHP-PNV nêu trên như sau:

 

TT

Số tờ khai

Ngày đăng ký

Số thuế NK

(VND)

Thời hạn nộp thuế hết ngày

1

1018/NSXXK

23/3/2006

43.863.322

30/6/2007

2

1783/NSXXK

5/5/2006

42.578.746

30/9/2007

 

Nhà máy đóng tàu Sông Cấm có trách nhiệm nộp đủ thuế nhập khẩu trong thời hạn nêu trên. Trường hợp quá thời hạn nếu doanh nghiệp chưa nộp thuế thì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp doanh nghiệp sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định, đồng thời không được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế đối với các trường hợp nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Nhà máy đóng tàu Sông Cấm biết và liên hệ Cục Hải quan Hải Phòng để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7442/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.109
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6