Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 743TCT/TS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 743TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 743TCT/TS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 441/CT.THDT ngày 16/2/2005 của Cục Thuế tỉnh Long An về vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Các hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp các khoản thu liên quan đến nhà đất (gọi tắt là hồ sơ đủ điều kiện) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 1/1/2005 thì giá tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo hướng dẫn tại Điểm 2 công văn số 723 TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 1/1/2005. Còn về chính sách thu tiền sử dụng đất được áp dụng như sau:

- Các hồ sơ đủ điều kiện đã được tiếp nhận trước ngày 24/12/2004 thì cơ quan Thuế tính thu tiền sử dụng đất theo qui định tại Thông tư số 115/2000/T-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính và Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Các hồ sơ đủ điều kiện đã được tiếp nhận từ ngày 24/12/2004 (ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31/12/2004 thì tính thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, các hồ sơ trên đây nếu cơ quan Thuế tiếp nhận từ ngày 1/7/2004 (ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31/12/2004 nếu thuộc diện qui định tại Khoản 1,2,3,4 Điều 50 hoặc Điều 60 Luật đất đai năm 2003 thì áp dụng không thu tiền sử dụng đất hoặc được miễn, giảm tiền sử dụng đất (Tổng cục Thuế đã có công văn số 2240 TCT/TS ngày 23/7/2004 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 743TCT/TS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.847
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90