Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 742TCT/TS về việc trả lời đơn về thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 742TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 742TCT/TS
V/v trả lời đơn về thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Bà Trương Mỹ Thi
(Số 47A Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời đơn ngày 12/02/2005 của Bà Trương Mỹ Thi khiếu nại về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất mà Bà đang sử dụng tại số 47A Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 198/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất qui định: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đất có được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo qui định của pháp luật thì nay ngân sách nhà nước không hoàn lại”,

Căn cứ qui định trên đây, trường hợp Bà Thi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và bà đã nộp tiền sử dụng đất theo đúng qui định của pháp luật vào ngân sách nhà nước ngày 23/4/2003, trước ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu thi hành (từ 1/7/2004 trở đi) thì bà không thuộc diện được hoàn trả lại tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước theo qui định trên đây. Vì vậy, trường hợp của bà Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời là theo đúng qui định của chính sách về thu tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Bà Thi biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh
- Lưu VP(HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 742TCT/TS về việc trả lời đơn về thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222