Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 738/TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 738/TCT/NV1

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ, BỘ TÀI CHÍNH SỐ 738 TCT/NV1 NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRẢ LỜI CHÍNH SÁCH THUẾ

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

Trả lời công văn số 3561/CT-TQD ngày 26/12/2001 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu về một số vấn đề vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 6.13 Mục I, điểm 2.37, điểm 3.12 mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

- Trường hợp doanh nghiệp trong nước thuê tàu của nước ngoài (loại trong nước chưa sản xuất được) sau đó cho thuê lại, giá tính thuế giá trị gia tăng của doanh thu cho thuê được trừ giá thuê trả cho nước ngoài. Trường hợp cho thuê có thời hạn thì phân bổ giá thuê của nước ngoài tính trừ được xác định theo thời gian tương ứng.

- Trường hợp doanh nghiệp trong nước thuê tầu của nước ngoài và sử dụng trực tiếp tàu thuê để hoạt động vận tải thì giá tính thuế giá trị gia tăng là toàn bộ giá cước vận tải chưa có thuế giá trị gia tăng không được trừ giá thuê trả cho nước ngoài, thuế suất thuế GTGT là 5%. Đối với bên nước ngoài cho thuê tàu phải nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm hai loại thuế là thuế giá trị gia tăng và thuế TNDN; thuế suất thuế giá trị gia tăng là: 10%.

- Đối với hoạt động cho thuê lại tầu (không trực tiếp vận chuyển) là hoạt động dịch vụ, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%; hoạt động vận tải bằng phương tiện thuê lại áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 738/TCT/NV1 ngày 18/02/2002 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!