Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7222/TCHQ-KTTT lưu hóa đơn giá trị gia tăng hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7222/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 7222/TCHQ-KTTT
V/v lưu hóa đơn GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo phản ánh của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tại công văn số 775/HQQT-NV ngày 5/10/2009 về việc vướng mắc đối với việc yêu cầu nộp liên 3 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu để lưu trong hồ sơ hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Cục Hải quan Quảng Trị về vướng mắc trong việc lưu hóa đơn GTGT liên 3 đối với hàng xuất khẩu trong bộ hồ sơ hải quan quy định tại Điểm 5, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn và đã có công văn gửi Tổng cục Thuế đề nghị sửa Thông tư số 120/2002/TT-BTC theo hướng cơ quan hải quan không lưu hóa đơn GTGT liên 3 trong bộ hồ sơ hải quan.

Trong thời gian Thông tư số 120/2002/TT-BTC còn hiệu lực, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC về việc lưu hóa đơn GTGT liên 3 vào hồ sơ hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để phối hợp thực hiện); 
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7222/TCHQ-KTTT lưu hóa đơn giá trị gia tăng hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117