Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7207/TCHQ-TXNK xử lý thuế đối với quà tặng trong Khu Thương mại – Công nghiệp Mộc Bài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7207/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 01/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7207/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với quà tặng trong khu TM-CN Mộc Bài

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 912/HQTN-NV ngày 15/09/2010 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc xử lý thuế đối với quà tặng trong Khu Thương mại – Công nghiệp (Khu TM-CN) Mộc Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BTC ngày 26/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng đối với Khu Thương mại và Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thì: quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa Khu TM-CN với các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu và nội địa Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ nội địa Việt Nam, từ nước ngoài vào Khu TM-CN Mộc Bài, sau đó dùng số hàng hóa này để sử dụng làm quà biếu, quà tặng đưa vào nội địa Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu.

Về đối tượng, thủ tục, hồ sơ xét miễn thực hiện theo quy định tại Điều 104, Điều 105 Thông tư số 79/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7207/TCHQ-TXNK xử lý thuế đối với quà tặng trong Khu Thương mại – Công nghiệp Mộc Bài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


983
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112