Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 716TCT/NV5 ngày 25/02/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc trả lời chính sách thuế

Số hiệu: 716TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 716TCT/NV5
V/v Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty AJINOMOTO Việt Nam

Trả lời công văn số 820/VPLP ngày 4/12/2002 của Công ty đề nghị giải đáp một số vướng mắc về thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với khoản tiền thưởng cho nhân viên của Công ty nhân các ngày lễ Tết: Căn cứ hướng dẫn tại tiết 3, điểm 3.b, Mục I, phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty chi các khoản tiền thưởng cho nhân viên trong dịp ngày lễ tết, mà các khoản tiền thưởng này đã được thoả thuận trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty.

2. Đối với khoản công tác phí khoán cho nhân viên của Công ty: theo quy định tại điểm 3.b, Mục I phần thứ hai, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty thực hiện khoản công tác phí (không bao gồm tiền thuê phòng) theo quy định của Công ty do giám đốc hoặc người có thẩm quyền duyệt chi chịu trách nhiệm, cho nhân viên của công ty theo cơ chế do công ty quy định, phù hợp với đặc thù hoạt động của công ty được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập của công ty. Tiền ở, đi lại có đầy đủ chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính được hạch toán vào chi phí của Công ty.

Trường hợp Công ty thực hiện việc khoản công tác phí bao gồm cả tiền lưu trú ( thuê phòng) và đi lại theo cơ chế của Công ty nhưng không có chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính thì chỉ được hạch toán vào chi phí tối đa bằng mức quy định tại Thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ đi công tác trong nước.

3. Đối với khoản tiền công tác phí, phụ cấp lưu trú nhận bằng tiền của nhân viên bán hàng theo quy chế của Công ty quy định nếu vượt quá mức quy định tại Thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định.

4. Trường hợp công ty được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thương mại cho phép thực hiện việc thanh lý tài sản cố định thì thu nhập từ việc bán thanh lý tài sản phát sinh vào năm tài chính nào phải được hạch toán vào thu nhập của Công ty trong năm tài chính đó và khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định.

Khoản chi phí liên quan đến việc thanh lý tài sản được hạch toán vào năm tài chính phát sinh thu nhập thanh lý.

5. Đối với số thuế truy thu sáu khi quyết toán thuế bước hai của năm 2001. Công ty phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp năm 2001, không được điều chỉnh vào số thuế phải nộp năm tài chính 2002.

6. Đối với phần thuyết minh các chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố trong báo cáo tài chính thì chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố là toàn bộ chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp được phân chia theo các yếu tố chi phí như sau: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền.

Tổng cục thuế trả lời để công ty biết và thực hiện

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 716TCT/NV5 ngày 25/02/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224