Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 715/TTg-KTN về việc thu phí trên đường Láng – Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 715/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 715/TTg-KTN
V/v thu phí trên đường Láng – Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 1622/BGTVT-QLXD ngày 20 tháng 3 năm 2009 và số 2181/BGTVT-KHĐT ngày 9 tháng 4 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2340/BKH-KCHT&ĐT ngày 9 tháng 4 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 5653/BTC-CST ngày 17 tháng 4 năm 2009) về việc thu phí trên đường Láng – Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc không xây dựng hạng mục trạm thu phí mới trên đường Láng – Hòa Lạc như đề nghị của các Bộ tại các công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về thời điểm dừng thu phí hiện tại trên đường Láng – Hòa Lạc, đồng thời điều chỉnh nguồn kinh phí sửa chữa đường bộ và kinh phí trả nợ cho các Dự án khác trong kế hoạch hàng năm của Bộ Giao thông vận tải do việc bỏ trạm thu phí nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban quản lý dự án Thăng Long (Tổ 24, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, t/p Hà Nội);
- Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 715/TTg-KTN về việc thu phí trên đường Láng – Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


908
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54