Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 710/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vệ sinh môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 710/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 710/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh môi trường.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2075/CT-THNVDT ngày 28/11/2011 của Cục thuế tỉnh Bình Định và công văn số 01/CTLS ngày 05/01/2012 của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Long Sơn đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh môi trường sau khi san lấp huyệt. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại mục II, phần A; điểm 1, 2 mục II phần B Thông tư này”;

Trường hợp Công ty TNHH TMDV Long Sơn ký kết hợp đồng số 01/2010/HĐ ngày 6/9/2010 của Trung tâm Quỹ đất tỉnh Bình Định để thực hiện hạng mục: xử lý môi trường nước, trong và sau khi bốc mộ để giải phóng mặt bằng xây dựng khu đô thị - thương mại phía bắc song Hà Thanh - thành phố Quy Nhơn thì không thuộc quy định tại mục II, phần A; điểm 1, 2 mục II phần B nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; CST-BTC;
- Công ty TNHH TM-DV Long Sơn;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, CS(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 710/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vệ sinh môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160