Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 709TCT/DNK về việc chứng từ mua hàng nông, lâm sản chưa qua chế biến do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 709TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 709TCT/DNK
V/v: chứng từ thu mua hàng nông sản chưa qua chế biến

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hà Nội
- Công ty TNHH thương mại Hà Mạnh
(Đ/C: tầng 8 tòa nhà 22 Lánh Hạ, Quận Đống Đa – Hà Nội)

 

Trả lời Công văn số 31512/CT-HTr ngày 22/12/2004 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc chứng từ mua hàng nông, lâm sản chưa qua chế biến. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 1.3, Mục III, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì căn cứ để xác định thuế đầu vào được khấu trừ đối với hàng hóa là nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến, đất, đá, cát sỏi, phê liệu mua của người bán không có hóa đơn được khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ (%) trên giá mua là bảng kê hàng hóa mua vào (theo mẫu số 04/GTGT).

- Tại Điểm 5.14, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định: Cơ sở kinh doanh mua các mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến (hàng hóa không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất bán ra) của người bán không có hóa đơn, theo chế độ quy định phải lập bảng kê hàng hóa mua vào.

Căn cứ theo các quy định trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội giải quyết theo hướng sau:

- Trường hợp Ông Hưởng là hộ kinh doanh bán nông sản đã đến cơ quan Thuế địa phương nơi kinh doanh xin cấp hóa đơn và đã được cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ, ông Hưởng đã giao hóa đơn cho Công ty TNHH thương mại Hà Mạnh thì Công ty được căn cứ hóa đơn lẻ để tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí.

- Trường hợp Cục Thuế kiểm tra Công ty thực tế có thu mua hàng nông sản chưa qua chế biến của người bán không có hóa đơn, Công ty đã lập bảng kê thu mua theo quy định, khi bán hàng Công ty thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ, áp dụng đúng thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa bán ra; hạch toán đúng doanh thu, chi phí đối với nông sản thu mua theo chứng từ thực tế thanh toán, phiếu thu mua, hàng hóa thu mua được nhập kho, xuất kho tính vào chi phí thì công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 1 Công văn số 12401 TC/TCT ngày 29/10/2004 của Bộ Tài chính v/v khấu trừ, hoản thuế GTGT đối với mặt hàng nông, lâm, thủy sản; nếu hàng hóa thu mua không lập đúng, đủ chứng từ thu mua hoặc giữa chứng từ thu mua với bản kê, số liệu hạch toán chi phí không đúng thực tế thì không được khấu trừ thuế đối với giá trị hàng hóa thu mua này và áp dụng biện pháp ấn định thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), DNK(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 709TCT/DNK về việc chứng từ mua hàng nông, lâm sản chưa qua chế biến do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.433
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196