Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 708TCT/DNK về việc thuế đối với thu nhập từ tiền thưởng khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 708TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 708TCT/DNK
V/v: thuế đối với thu nhập từ tiền thưởng khuyến mại

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1366/CT-TTHT ngày 04/02/2005 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc thuế thu nhập không thường xuyên, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm 2 Công văn số 5778 TC/TCT ngày 03/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập chứng từ đối với các khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại, thì: Đối với khoản tiền thưởng bằng tiền đơn vị chi trả phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại cho khách hàng được ký kết giữa 2 bên, quy chế kinh doanh của doanh nghiệp về chính sách khuyến mại và lập chứng từ chi tiền ghi rõ là khoản chi thưởng khuyến mại, chứng từ chi phải có đầy đủ chữ ký của các bên, chứng từ chi này là căn cứ để bên chi hạch toán vào chi phí. Đơn vị nhận được tiền phải hạch toán khoản tiền nhận được vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nếu đơn vị nhận tiền thưởng khuyến mại này là các trang trại chăn nuôi, các hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai thì khoản tiền thưởng này được hạch toán và tính vào thu nhập khác để tính thuế TNDN. Đối với các hộ kinh doanh cá thể, buôn bán nhỏ, lẻ, không có hóa đơn, nộp thuế khoán thì không phải kê khai, nộp thuế đối với khoản tiền thưởng nhận được nhưng khi xác định doanh thu khoán, ổn định cơ quan Thuế phải xem xét cụ thể, nếu khoản thu nhập này phát sinh thường xuyên và lớn thì xác định là khoản thu nhập làm căn cứ ấn định thu nhập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), DNK(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 708TCT/DNK về việc thuế đối với thu nhập từ tiền thưởng khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52