Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 698 TCT/ĐTNN ngày 15/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc chậm nộp thuế

Số hiệu: 698 TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 698 TCT/ĐTNN
V/v chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục thuế tỉnh Hà Tây
- Công ty TNHH bia Hà Tây

 

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 204 QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2004 về việc chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của Công ty TNHH bia Hà Tây. Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định này, Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Hà Tây, Công ty TNHH bia Hà Tây thực hiện theo nội dung sau đây:

1. Quyết toán thuế TTĐB đối với sản phẩm Bia gia công, trên cơ sở đó xác định đúng 30% số tiền thuế TTĐB Công ty được chậm nộp đối với số lượng Bia gia công từ năm 1999 đến tháng 12 năm 2003.

2. Công ty phải đăng ký kế hoạch, tiến độ trả số nợ số thuế TTĐB được chậm nộp nói trên theo Quyết định 204 QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2004 đến hết 31/12/2006 (yêu cầu xác định cụ thể số nộp từng năm, chia ra từng quý).

Yêu cầu Cục thuế và Công ty báo cáo nội dung trên để Tổng cục thuế có căn cứ trình Bộ Tài chính quyết định.

Thời hạn báo cáo gửi về Tổng cục thuế - Ban ĐTNN trước ngày 30 tháng 3 năm 2004.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 698 TCT/ĐTNN ngày 15/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc chậm nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236