Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 696/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp tự xây dựng nhà ở do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 696/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 696/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất đối với đất NN tự xây dựng nhà ở

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Trả lời Công văn số 576/CT-THNVDT ngày 27/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hỏi về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp tự xây dựng nhà ở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5, Điều 26 Luật Đất đai năm 1993 quy định về việc Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất đã giao sử dụng trong những trường hợp sau đây: “... Đất sử dụng không đúng mục đích được giao;...” và tại Điều 79 quy định người sử dụng đất có những nghĩa vụ sau đây: “1- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới và các yêu cầu khác đã được quy định khi giao đất;... 5- Nộp tiền sử dụng đất khi được giao đất theo quy định của pháp luật;” các quy định nêu trên cũng được khẳng định lại tại Khoản 3, Điều 38 và Khoản 1, Khoản 3, Điều 107 Luật Đất đai năm 2003.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp UBND tỉnh Tây Ninh giao vườn cây cao su cho Công ty Cao su số 1 Tây Ninh quản lý. Năm 1989 UBND tỉnh Tây Ninh cho phép thực hiện giao khoán cho các hộ quản lý, chăm sóc khai thác, trồng mới cây cao su, nhưng các hộ tự xây dựng nhà ở trước thởi điểm15/10/1993. Đến ngày 23/12/1993, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 558/QĐ-UB về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất trồng cao su để quy hoạch thành đất đô thị. Như vậy đến thời điểm 23/12/1993, diện tích đất cao su giao khoán cho các hộ dân vẫn được quản lý theo chế độ đất nông nghiệp (lâm nghiệp).

Ngày 16/8/1999, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1126/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng khu nhà ở thuộc thị xã Tây Ninh và ngày 25/10/2005, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND chấp thuận cho hợp thức hoá và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trồng cây cao su do các hộ đã sử dụng làm đất ở không đúng pháp luật thì các hộ phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm b, Mục 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Riêng việc thu tiền sử dụng đất đối với 34 hộ dân thuộc dự án Thanh Phước- Thanh Thuận được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 6465/BTC- QLCS ngày 16/5/2007 của Bộ Tài chính.

Kể từ ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được sử dụng trước ngày 15/10/1993, mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, nếu phù hợp với quy hoạch thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 5, Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST, QLCS, NSNN;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 696/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp tự xây dựng nhà ở do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.888
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52