Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 695/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 695/BNN-TC
V/v hoàn thuế VAT cho dự án ODA viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Ngày 28 tháng 11 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3753/QĐ-BNN-HTQT, phê duyệt và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn quản lý và thực hiện Tiểu hợp phần I – Hợp phần Trung ương thuộc dự án “Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn”.

Dự án nêu trên tài trợ theo phương thức viện trợ không hoàn lại – đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC, ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi về thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA.

Để tạo điều kiện cho đơn vị tiếp nhận và sử dụng viện trợ làm các thủ tục đăng ký, kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận và khẳng định các thông tin như sau:

- Không cấp vốn đối ứng từ ngân sách để trả VAT cho Dự án;

- Ủy quyền cho Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn làm các thủ tục hoàn thuế.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xem xét, tạo điều kiện cho Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tiến hành các thủ tục đăng ký, kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

     

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (b/c);
- IPSARD (để biết);
- Lưu: VT, Vụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 695/BNN-TC ngày 26/01/2011 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án ODA viện trợ không hoàn lại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.810

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!