Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6905/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6905/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 26/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6905/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex.
(358 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 0410/20/MP-XNK ngày 09/10/2020 và công văn số 0209/20/MP-XNK ngày 01/10/2020 của Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex về việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là dược liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5365/TCHQ-TXNK ngày 14/08/2020 trả lời Cục Hải quan TP. Hà Nội (có gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất) và công văn số 6106/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2020 trả lời công ty về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là dược liệu nhập khẩu của công ty, đề nghị công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6106/TCHQ-TXNK nêu trên.

Việc tổ chức rà soát thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng dược liệu nhập khẩu tại các cục Hải quan địa phương theo yêu cầu tại công văn số 6105/TCHQ-TXNK ngày 17/9/2020 là để đảm bảo công tác quản lý thuế trong nội bộ cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
-
Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6905/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


262

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97