Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 69/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với các công trình xây dựng

Số hiệu: 69/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT đối với các công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 3652/CT-TTHT ngày 06/12/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng ký hợp đồng từ ngày 01/01/2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.33 mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì hoạt động xây dựng, lắp đặt thuộc diện chịu thuế GTGT 5%. Mức thuế suất này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2003. Theo quy định tại tiết i, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ, kể từ ngày 01/1/2004, hoạt động xây dựng, lắp đặt thuộc diện chịu thuế GTGT 10%. Hoạt động lắp đặt thuộc nhóm thuế suất này là hoạt động gắn liền với công trình xây dựng như lắp đặt máy móc, thiết bị, điện, nước, thang máy, nội thất gắn với công trình xây dựng.

Theo đó Bộ Tài chính đã có công văn số 10751/BTC-TCT ngày 26/08/2005 hướng dẫn: thời gian ký hợp đồng giao thầu lại từ ngày 01/01/2004 thì phần giá trị khối lượng công việc, hạng mục công trình thực hiện theo hợp đồng giao thầu áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Liên doanh nhà thầu Công ty TNHH Đinh Phát và Công ty TNHH Tùng Hưng ký hợp đồng kinh tế ngày 08/03/2005 với Ban quản lý dự án công trình giao thông Bình Định thi công xây lắp công trình Cầu Hà Thanh 4 thì giá trị khối lượng công trình thi công áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại điểm 3.14, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Đinh Phát;
- Công ty TNHH Tùng Hưng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 69/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với các công trình xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.616
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126