Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 688/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc tỷ lệ (%) ấn định TNDN chịu thuế trên doanh thu

Số hiệu: 688/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 688/TCT-DNK
V/v: Tỷ lệ (%) ấn định TNDN chịu thuế trên doanh thu

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

HTX vận tải số 9
Đ/c: 167 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 05-303/CV-HTX9 ngày 30/12/2005 của HTX Vận tải ôtô số 9 kiến nghị điều chỉnh mức ấn định doanh thu để ấn định tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu đối với HTX Vận tải ôtô số 9 trong việc quyết toán thuế các năm 1999-2000-2001 không bao gồm khoản thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 755 TCT/DNK ngày 18/3/2004 gửi Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị Cục Thuế khảo sát một số đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn về tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu để ấn định mức thu nhập làm cơ sở xác định thuế TNDN cho phù hợp với tình hình kinh doanh của các HTX và doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Căn cứ vào kết quả khảo sát và trao đổi thống nhất với các ngành có liên quan, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ra văn bản số 7183/CT-TTHT ngày 19/7/2004 nội dung hướng dẫn:

“1/ Chấp thuận điều chỉnh mức ấn định tỷ lệ thu nhập chịu thuế/doanh thu để tính thuế TNDN năm 1999-2000-2001 đối với các HTXVT là 4% doanh thu (doanh thu tính thuế bao gồm thuế GTGT)”.

Nội dung các quy định về việc doanh thu để tính thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được HTX Vận tải số 9 trích nêu tại công văn chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đủ điều kiện về hóa đơn, chứng từ để kê khai thu nhập. Vì vậy, nội dung hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trên đây áp dụng đối với trường hợp ấn định thu nhập để tính thuế là không trái với quy định của Luật thuế; nếu ấn định thu nhập chịu thuế trên doanh thu không bao gồm thuế GTGT thì tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế sẽ khác.

Tổng cục Thuế trả lời để HTX Vận tải ôtô số 9 biết và thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT,DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 688/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc tỷ lệ (%) ấn định TNDN chịu thuế trên doanh thu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.182
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4