Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 685/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 685/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Huy Trường
Ngày ban hành: 03/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 685/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS

 Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế TP.Hà Nội

Trả lời công văn số 1484/CT-THNVDT ngày 11/02/2009 của Cục thuế TP. Hà Nội hỏi về thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản (BĐS), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc xác định nghĩa vụ thuế đối với một số khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh trong năm 2008, Bộ Tài chính đã có công văn số 1681/BTC-TCT ngày 31/12/2008, công văn số 762/BTC-TCT ngày 16/01/2009 và công văn số 1845/BTC-TCT ngày 18/2/2009...hướng dẫn thực hiện. Tại công văn số 762/BTC-TCT ngày 16/1/2009 có hướng dẫn: ''Trường hợp cá nhân đã có hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư và đã nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/1/2009 thì không thu thuế TNCN đối với phần giá trị nhà; đối với phần giá trị đất được phân bổ (nếu có) thì thực hiện nộp thuế CQSDĐ theo hướng dẫn ở mục trên''.

Như vậy theo hướng dẫn trên thì: đối với những cá nhân có hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư trước ngày 01/1/2009 nhưng nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01/01/2009 trở đi sẽ thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế theo Luật thuế TNCN.

Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua và các chi phí hợp lý có liên quan. Trường hợp không xác định được giá mua hoặc giá mua ghi trên hợp đồng cao hơn thực tế tại thời điểm mua thì thuế thu nhập cá nhân được tính theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng (bao gồm: phần giá trị nhà và phần giá trị đất được phân bổ (nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QL THUẾ TNCN
Nguyễn Huy Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 685/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.270
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.246.85