Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 685/TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 685/TCT/NV1

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 685 TCT/NV1 NGÀY 06 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI XÂY DỰNG KÊNH MƯƠNG VÀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Trị,

Trả lời Công văn số 60 CT/NV ngày 17-1-2002 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xây dựng các kênh mương thuỷ lợi cấp 3 và giao thông nông thôn, do hợp tác nông nghiệp đảm nhận thi công bằng nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ 60% còn lại 40% do nhân dân đóng góp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 15, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng thì đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm: Duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hoá, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp Nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình. Trường hợp xây dựng các kênh mương thuỷ lợi cấp 3 và giao thông nông thôn bằng nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ 60% còn lại 40% do nhân dân đóng góp phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để cục thuế biết và thực hiện.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 685/TCT/NV1 ngày 06/02/2002 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng kênh mương và giao thông nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.759

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!