Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 685/TCHQ-TXNK về miễn, giảm thuế do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 685/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 685/TCHQ-TXNK
V/v miễn, giảm thuế do hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4176/HQHCM-GC ngày 18/12/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị miễn, giảm thuế do hỏa hoạn cho Công ty TNHH sản xuất thương mại Mỹ An. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính theo đó hàng hóa là nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng tương ứng với hàng hóa bị tổn thất.

Qua nghiên cứu hồ sơ do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh gửi kèm công văn số 4176/HQHCM-GC, đối chiếu quy định tại Điều 4 Thông tư số 237/2009/TT-BTC thì hồ sơ không thể hiện rõ nội dung làm cơ sở miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế như:

- Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định không thể hiện tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa để làm cơ sở xác định lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm bị tổn thất.

- Chưa có kết quả xử lý đối với phế liệu của hàng hóa bị hỏa hoạn.

Do đó trường hợp của Công ty TNHH sản xuất thương mại Mỹ An không đủ điều kiện để xem xét miễn, giảm thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 685/TCHQ-TXNK về miễn, giảm thuế do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.550

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142