Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6817/TCHQ-KTTT về việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với cột đèn bằng thép và các bộ phận rời của cột đèn bằng thép do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6817/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6817/TCHQ-KTTT
V/v giảm thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8264/TCT-CS ngày 01/10/2009 của Tổng cục thuế đề nghị tham gia về việc giảm thuế GTGT đối với cột đèn bằng thép và các bộ phận rời của cột đèn bằng thép, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn có quy định giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá, trong đó có sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng).

Mặt hàng cột đèn bằng thép là sản phẩm cơ khí dùng cho chiếu sáng công cộng, không phải là tư liệu sản xuất và cũng không có căn cứ để khẳng định là phục vụ tiêu dùng.

Căn cứ Danh Mục một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT, thì: mặt hàng cột đèn bằng thép và các bộ phận rời của cột đèn bằng thép thuộc mã hàng hoá 7308.90.90.00 thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Do vậy, mặt hàng cột đèn bằng thép và các bộ phận rời của cột đèn bằng thép thuộc mã hàng hoá 7308.90.90.00 thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan kính chuyển Tổng cục thuế tham khảo./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6817/TCHQ-KTTT về việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với cột đèn bằng thép và các bộ phận rời của cột đèn bằng thép do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.034
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235