Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6779/CT-THNVDT về việc thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6779/CT-THNVDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 27/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 6779/CT-THNVDT
V/v thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: - Chi cục Thuế các quận, huyện, thành phố

Thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 913/VP-KT ngày 23/04/2009 về việc triển khai thực hiện, Cục Thuế thành phố Hà Nội yêu cầu các Chi cục Thuế các quận, huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Kể từ ngày 01/05/2009 đến hết ngày 31/12/2009, Chi cục Thuế các quận, huyện, thành phố thực hiện thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) được áp dụng mức (tỷ lệ thu) giảm 50% so với mức thu theo qui định tại quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (12%) áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cục Thuế thành phố Hà Nội gửi kèm bản photocopy Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg kèm theo công văn này).

2. Thông báo công khai nội dung qui định tại công văn này tại điểm thu lệ phí trước bạ của các Chi cục Thuế quận, huyện, thành phố.

3. Lệ phí trước bạ giảm 50% theo qui định phải được thể hiện rõ trong biên lai hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà Nước khoản thu lệ phí trước bạ, ví dụ:

Giá tính lệ phí trước bạ X (mức thu 12%) X 50% = ....

4. Báo cáo số liệu thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi hàng tháng vào ngày 10 tháng tiếp theo về Cục Thuế thành phố Hà Nội (phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán).

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo và yêu cầu các Chi cục Thuế quận, huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6779/CT-THNVDT về việc thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.732
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5