Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6761/BTC-TCT về sách miễn thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6761/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 22/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6761/BTC-TCT
V/v: Chính sách miễn thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

 

Trả lời Công văn số 57/UBND-NN ngày 04/01/2007 của UBND tỉnh Long An về việc miễn thuế tài nguyên đất khai thác san lấp, tôn nền công trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 6, Điều 10 Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) quy định: “Miễn thuế đối với đất được khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quốc phòng; công trình mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện; xây dựng các công trình đê điều, thủy lợi, đường giao thông và sử dụng cho một số mục đích nhất định khác theo quy định của Chính phủ.”

- Tại Khoản 6, Điều 12 Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi), quy định: “San lấp, xây dựng các công trình trọng điểm của Quốc gia theo quyết định của Chính phủ cho từng trường hợp cụ thể.”

Căn cứ hướng dẫn trên, ngày 31/10/2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1134/QĐ-TTg về việc miễn thuế tài nguyên đối với đất khai thác để san lấp, tôn nền công trình cụm, tuyến dân cư vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long đối với dự án thuộc Quyết định số 1548/QĐ-TTg ngày 05/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư tôn nền vượt lũ xây dựng các cụm, tuyến dân cư vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long.

Trường hợp, tại địa bàn tỉnh Long An phát sinh dự án công trình trọng điểm đã được phê duyệt có tính chất tương tự như dự án thuộc Quyết định số 1548/QĐ-TTg nêu trên thì UBND tỉnh Long An lập đầy đủ hồ sơ, tài liệu báo cáo Chính phủ xem xét quyết định miễn thuế tài nguyên cho từng dự án cụ thể.

Bộ Tài chính thông báo để UBND tỉnh Long An được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Lưu: VT; TCT (VT, PCCS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6761/BTC-TCT về sách miễn thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81