Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 670 TCT/ĐTNN ngày 12/03/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với công trình vốn viện trợ nhân đạo

Số hiệu: 670TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 670 TCT/ĐTNN
V/v thuế GTGT đối với công trình vốn viện trợ nhân đạo

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 80/CT-NV ngày 28/01/204 của Cục thuế Tây Ninh về vấn đề thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án xây dựng 02 phòng học mẫu giáo tại xã Hoà Thạnh - huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh mà Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation hỗ trợ kinh phí xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 21, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, trường hợp Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation là tổ chức phi chính phủ hỗ trợ vốn xây dựng 02 phòng học mẫu giáo tại xã Hoà Thạnh dưới hình thức viện trợ không hoàn lại thì công trình xây dựng nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation phải có văn bản gửi cho nhà thầu xây dựng trong đó ghi rõ tên hiệp hội, giá trị xây dựng và văn bản xác nhận của Bộ Tài chính về khoản viện trợ này.

Nhà thầu xây dựng trực tiếp ký hợp đồng với Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation để tiến hành xây dựng công trình viện trợ nhân đạo nêu trên không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh nghiệp theo hợp đồng xây dựng ký với Hiệp hội Christina và nhà thầu xây dựng được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào. Nhà thầu phải lập hoá đơn đúng quy định tại Điểm 5.1, Mục IV, Phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC nêu trên, trên hoá đơn ghi rõ là giá bán không tính thuế GTGT, dòng thuế GTGT gạch chéo và lưu giữ văn bản của Hiệp hội để làm căn cứ kê khai và quyết toán thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh được biết và hướng dẫn Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 670 TCT/ĐTNN ngày 12/03/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với công trình vốn viện trợ nhân đạo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177