Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 664/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Xử phạt kê khai bổ sung thuế

Số hiệu: 664/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 664/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt kê khai bổ sung thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Phước Thành

Trả lời công văn ngày 04/12/2006 của Doanh nghiệp tư nhân Phước Thành hỏi về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp tờ khai điều chỉnh; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1 công văn số 8585/BTC-TCT ngày 08/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế nêu: "Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong quá trình kê khai, quyết toán thuế có hành vi kê khai, xác định không đúng căn cứ tính thuế theo quy định của từng sắc thuế (điểm 1g) và các hành vi vi phạm khác (điểm 1i) làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc được miễn, giảm, nhưng các số liệu về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế đã được phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán và trên Báo cáo tài chính đơn vị gửi cơ quan thuế theo đúng quy định thì chưa đủ căn cứ kết luận là hành vi trốn thuế. Trường hợp này, cơ quan thuế truy thu đủ số thuế còn thiếu theo quy định và tùy theo tính chất, mức độ  vi phạm mà xử phạt trong lĩnh vực kế toán theo quy định tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP…"

Căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên, năm 2005 Doanh nghiệp tư nhân Phước Thành đã kê khai chi phí khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng quy định làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Đến tháng 9 năm 2006, Doanh nghiệp đã tự giác điều chỉnh và kê khai bổ sung với cơ quan thuế về số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp của năm 2005. Nếu tài liệu, hồ sơ về tài sản cố định năm 2005 doanh nghiệp đã phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán và trong Báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế thì Doanh nghiệp bị xử phạt trong lĩnh vực kế toán theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tiền Giang;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 664/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Xử phạt kê khai bổ sung thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.638
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6