Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6607/TCHQ-KTTT về việc xử lý trường hợp hệ thống dữ liệu đăng ký tờ khai sai ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6607/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 18/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6607/TCHQ-KTTT
V/v xử lý trường hợp hệ thống dữ liệu đăng ký tờ khai sai ngày

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3885/HQTP-CCĐT ngày 24/11/2008 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian cập nhật, đồng bộ toàn bộ hệ thống các chương trình KT 559, QLRR, SLXNK, GTT 22 cho đúng ngày thực đăng ký tờ khai trên hệ thống, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh lập danh sách các tờ khai bị lỗi đăng ký ngày 11/11/2008 thành 11/06/2008 theo mẫu như phụ lục kèm theo công văn này.

Trên cơ sở danh sách trên, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra thời gian ân hạn thuế, thời điểm phát sinh nợ quá hạn, nợ cưỡng chế… để xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế cho các doanh nghiệp có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng


DANH SÁCH

CÁC TỜ KHAI BỊ LỖI ĐĂNG KÝ NGÀY 11/11/2008 THÀNH 11/06/2008 TẠI CỤC HẢI QUAN TP HỒ CHÍ MINH

STT

SỐ TK

MÃ HQ

MÃ LH

NGÀY ĐĂNG KÝ

ĐƠN VỊ XNK

MÃ SỐ THUẾ

TIỀN THUẾ

SỐ NGÀY ÂN HẠN

NGÀY P/SINH NỢ QH

GHI CHÚ

TRÊN HỆ THỐNG

TRÊN THỰC TẾ

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập
(ký, họ tên)

Trưởng Phòng Nghiệp Vụ
(ký, họ tên)

Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh
(ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Nơi nhận:
- TCHQ (thay b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu VT, PNV, các Chi cục.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6607/TCHQ-KTTT về việc xử lý trường hợp hệ thống dữ liệu đăng ký tờ khai sai ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29