Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 660/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 17/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 660/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi xăng dầu

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH Một thành viên (THALEXIM)
(TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương) 

 

Trả lời công văn số 913/CV-TL ngày 01/12/2010 của Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH Một thành viên (THALEXIM) về việc đề nghị xem xét áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu đối với tờ khai số 40/NKD/KV3 ngày 30/01/2009 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 3 – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (công văn do Bộ Tài chính chuyển đến), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 83 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 thì: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực”. Như vậy, Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 chưa đến thời gian có hiệu lực thì đã bị Thông tư số 24/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009 bãi bỏ. Do đó, Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC ngày 10/12/2008 được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 10/02/2009. Theo đó, lô hàng thuộc tờ khai hải quan số 40/NKD/KV3 ngày 30/01/2009 và các trường hợp tương tự cũng không được áp dụng mức thuế suất quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 mà phải áp dụng mức thuế suất quy định tại Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC ngày 10/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH Một thành viên (THALEXIM) được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Chính sách Thuế (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để kiểm tra, rà soát thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 660/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2011 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.309

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!