Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 660/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 660/TCHQ-KTTT
V/v: Gtt hàng hóa nhập khẩu  từ Khu TM Lao bảo vào nội địa

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Trị

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 655/HQQT-NV ngày 27/2/2004 của Cục Hải quan Quảng Trị về giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu thương mại Lao Bảo nhập khẩu vào nội địa. Về vấn đề này, sau khi trao đổi ý kiến với Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ các Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003, số Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính.

Công văn số 5464TC/CSTC ngày 26/05/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu thương mại Lao Bảo vào nội địa đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay, giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thống nhất trên toàn quốc, không có sự phân biệt riêng cho các khu kinh tế ở Việt Nam và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC, công văn số 5782 và 5784/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Trị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND tỉnh Quảng Trị (để biết)
- Lãnh đạo Tổng cục(5)
- Lưu VP, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 660/TCHQ-KTTT ngày 24/02/2005 của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu thương mại Lao Bảo nhập khẩu vào nội địa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.542

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!