Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 659TCT/PCCS về việc sử dụng hoá đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 659TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 659TCT/PCCS
V/v sử dụng hoá đơn tự in

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty viễn thông quân đội

Trả lời công văn số 260/CTVTQĐ ngày 14/1/2005 của Công ty viễn thông quân đội về đề nghị một số vấn đề liên quan đến việc sử dụng hoá đơn tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn, Công ty viễn thông quân đội là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng có hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, cung cấp dịch vụ cho khách hàng diễn ra liên tục và rộng khắp trên phạm vi toàn quốc với hệ thống rất nhiều các đơn vị trực thuộc tại nhiều tỉnh. Nhu cầu sử dụng hoá đơn hàng tháng của Công ty là rất lớn và toàn bộ hoá đơn GTGT của Công ty và các đơn vị trực thuộc là do Công ty làm thủ tục tự in, Công ty viễn thông quân đội là đơn vị đăng ký tự in hoá đơn theo quy định và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, khi sử dụng hoá đơn do Công ty tự in phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý. (Cục thuế thành phố Hà Nội).

Từ thực tế nêu trên và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty được diễn ra liên tục, cung cấp hoá đơn cho khách hàng được kịp thời, đầy đủ; đồng thời giảm bớt thủ tục in, đăng ký lưu hành, báo cáo sử dụng hoá đơn tự in, Tổng cục thuế đồng ý với đề nghị của Công ty thực hiện đăng ký số lượng hoá đơn tự in để sử dụng cho nhu cầu trong 1 năm, đăng ký lưu hành hoá đơn trong 6 tháng và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 659TCT/PCCS về việc sử dụng hoá đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.840
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35